Ninas Pedagogiska Ask

Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Nina Reale - 17 november 2014 23:27

Hej!

Nu har andra veckan på praktiken redan gått och tiden går alldeles för fort. Denna veckan har varit full med roliga aktiviteter. 

I måndags började vi dagen med samling och efter det hade vi musik tillsammans med barnen. En av pedagogerna är mentor till några förskollärarstudenter som går i termin tre så efter musik stunden kom studenterna och hälsade på i förskoleklassen. Efter musiken hade vi bild tillsammans med barnen då barnen fick i uppgift att måla det som de ser utanför sitt hem. 

 

I tisdags var det utedag och vi började dagen med att promenera ut i skogen. Efter det gick vi förbi några av barnens hem och min handledare tog kort på varje barn utanför deras ytterdörr. Min handledare berättade att tanken med projektet är att alla barnens ska få fotas utanför sin ytterdörr och sedan ska pedagogerna tillsammans med barnen göra en stor karta där de märker ut vart alla barnen bor och hur långt avstånd det är mellan barnens hem och skolan. Senare på eftermiddagen spelade jag och barnen mitt alabetiska memory som jag hade skapat inför VFUn.

 


Mitt didaktiska material var ett memoryt gick ut på att barnen skulle para ihop rätt bokstav med rätt bild. Jag hade tagit med alla de bokstäver som barnen redan gått igenom och även veckans kommande bokstav K och nästa veckas bokstav M. Så tillexempel skulle barnen para ihop bokstaven A med en bild på en Apa och bokstaven N med en bild på en näsa. Barnen tyckte det var väldigt roligt. Tanken med mitt didaktiska material var att det skulle leda in barnen på de andra aktiviter som jag hade tänkt göra under veckan. Jag valde därför att i mitt memory para ihop bokstaven K med en bild på en katt och bokstaven M med en bild på en mus. 

 

I onsdags började vi dagen med att jag höll i samlingen. Jag började med att fråga barnen om dagens datum och sedan fick ett barn komma fram och skriva dagens datum på den stora tavlan. Efter det sjöng vi God morgon sången och gjorde tecken till. Efter det höll jag i veckans bokstav tillsammans med barnen.

 

Veckans bokstav var bokstaven Kk. Barnen fick var och en komma på ett namn eller ett ord som började eller innehöll bokstaven K. Efter det tittade vi på ett avsnitt ur Livet i Bokstavslandet om bokstaven K. Efter lunchen pratade vi om katter och om hur katter lever. Efter det berättade jag för barnen att de skulle få skriva och måla egna kattböcker. Några av barnen skrev egna sagor och några andra valde att skriva fakta om katten och måla bilder till. 

Under fritids fick barnen fortsätta arbeta med sina kattböcker och sedan ville barnen ha disco. Jag och en annan pedagog hjälpte barnen att måla dem med ansiktsfärg inför discot. 

 

I torsdags delade vi upp barnen i två grupper och sedan fick barnen lyssna på sagor. Senare under förmiddagen jobbade barnen med matematik och några av barnen ville fortsätta måla klart sina kattböcker. 

Under eftermiddagen var barnen ute och jag satte mig då i ett av klassrummen och började förbereda inför nästa veckas aktivitet. Nästa veckas bokstav är bokstaven Mm så jag tänkte låta barnen sy egna möss. På så sätt får barnen jobba med textil och sy på egen hand. Jag började klippa ut fyrkantiga tyglappar i olika färger. Sedan är tanken att barnen själva ska få klippa ut musens form från tyget och sy ihop musen och sätta till ögon och svans. 

 

Under fredagen gick jag och min handledare ner till skolans biblioteket tillsammans med halva barngruppen. Där fick barnen lyssna på en saga som bibliotekarien läste högt för barnen. Sedan fick barnen gå runt och titta i olika böcker och välja ut några böcker som de ville låna med sig upp tillbaka upp till förskoleklassen. 

Efter lunchen tränade barnen på julsånger tillsammans med de andra två förskoleklasserna. Vi avslutade dagen med att fira ett barn i min barngrupps födelsedag. Vi åt frukt och sjöng födelsedagssången. 

 

 

Mitt bokstavsmemory!

 

 

Veckans bokstav. 

 

 

Barnen fick titta i olika typer av kattböcker för att få insperation till sina egna kattböcker. 

 

   

Jag förberedde och klippte ut flera olika kvadrateri olika färger. Sedan är tanken att barnen själva ska få klippa ut musens form och sy för hand. 

 

 

På skolans bibliotek finns det massvis med olika typer av böcker att låna. 


ANNONS
Av Nina Reale - 9 november 2014 14:19

Jag har nu gjort min första vecka på VFUn och jag tycker tiden går alldeles för fort. Under den här veckan har vi gjort massvis med olika saker! 

 

I måndags arbetade vi med musik och vi sjung olika sånger. En av pedagogerna spelade gitarr. Till sångerna gjorde vi även tecken tillsammans med barnen. Jag fick välja ut två sånger som jag ville sjunga med barnen. Jag valde att sjunga en sång som vi fick lära oss under en musik workshop som heter Bomfiali och sedan sjung vi Krokodilen i bilen. Efter det sjung vi även lite sånger av Mora Träsk. Varje måndag arbetar pedagogerna och barnen mycket med musik. 

 

I tisdags arbetade vi med Trulle. Trulle är en läs och skrivinlärnings metod utifrån Bornholmsmetoden. I Trulle arbetar pedagogerna mycket med fantasi och lekfullhet. Trulle är en liten figur som är med i förskoleklassen och tillsammans med Trulle läser pedagogerna sagor och sedan arbetar de och barnen med olika läs och skriv uppgifter. Denna veckan handlade det om meningsskapande. Barnen blev då indelade i två grupper där de tillsammans med varsin pedagog fick komma på olika meningar. Sedan pratade de även om den tidigare veckans uppgift som handlade om ett prathjul där små möss sprang. Varje ord är en mus, så när barnen skapade meningar fick de även gissa hur många möss som sprang i deras prathjul när de sa sin mening. Efter det fick barnen arbeta i sina Trulle böcker där de skulle rita en mening.

Varje tisdag arbetar barnen och pedagogerna med Trulle och under förmiddagen har de utomhusdag då de gör aktiviteter i skogen. Eftersom det ösregnade hela förmiddagen valde pedagogerna att arbeta med Trulle under förmiddagen i stället. 

 

I onsdags var det dags för veckans bokstav. Varje onsdag arbetar barnen med en ny bokstav. Denna veckan var det bokstaven Ii. Vi diskuterade tillsammans med barnen olika ord som innehöll bokstav Ii. Efter det tittade vi på ett avsnitt ur Livet i bokstavslandet. Dagens avsnitt handlade om bokstaven Ii och bokstaven Jj. Efter det sjöng vi sången om Iris och gjorde tecken till tillsammans med barnen. 

 På eftermiddagen höll jag i en miniröris där jag och barnen sjöng och gjorde rörelser till sånger av Mora Träsk. Jag hade med en skiva med sånger som jag och barnen sjöng med till. Sedan sjung vi även sånger och gjorde rörelser ur Killimonkan som är ett allsångsprogram. 

 

I torsdags arbetade vi med matematik. Vi delade då upp barngruppen i två där jag fick ta med mig ena gruppen och göra en matematisk lek. En av pedagogerna gjorde under tiden en lek om mönster tillsammans med den andra gruppen. Efter frukten bytte vi. Min matematiska lek gick ut på att barnen skulle spela ett spel med geometriska former. Jag la ut olika former i olika färger och storlekar på golvet. Jag och barnen satte oss sedan i en ring runt formerna. Vi började med att diskutera om de olika formernas namn och om hur de ser ut och om hur många kanter de har. Sedan fick barnen med hjälp av en tärning ta en av formerna. Bakom varje kort fanns det en fråga, till exempel på en fråga var: har en fotboll och en cirkel samma form? Kan du hitta en rektangel någonstans i rummet? 

 

Jag skapade de matematiska formerna i skolan under en workshop didaktisk material, tärningen skapade jag själv med sex sidor. I stället för siffror så var de en kvadrat, en cirkel, en triangel och en rektangel. På två av tärningens sidor fanns det en bild på alla fyra formerna. Då fick barnen välja vilken form de ville. Barnen tyckte leken var väldigt rolig och några barn tyckte frågorna var lagom svåra medan några av barnen tyckte frågorna var enkla. Jag tar till vara på barnens åsikter och det gav mig även en förståelse för att alla barnen ligger olika till i sin matematikutveckling.

Efter att vi hade bytt så båda grupperna hade fått göra den matematik leken och arbetat med mönster så fick barnen arbeta i sin matematik bok där de skulle måla olika mönster. 

 

I fredags började dagen med att barnen fick välja om de ville fortsätta arbeta i sina matematik böcker eller om de ville göra något annat. Efter frukten hade vi musikstund tillsammans med de andra två förskoleklasserna där vi tränade på julsånger inför julavslutningen. Efter lunchen gjorde jag och pedagogerna massagesagor tillsammans med barnen. 

 

 

Vi arbetar med Trulle och tränar på att skapa meningar. 

 

 

Barnen målar. 

 

 

Sånghäftet om Killimonkan. 

 

 

En sång hur häftet Killimonkan. 

 

 

Efter vi hade haft miniröris med sånger av Mora Träsk, sjöng vi hur Killimonkan och gjorde rörelser. 

 

 

Matematik dag! Barnen var nyfikna inför min matematiska lek. 

 

 

Min matematiska lek. Formerna ligger utspridda på golvet. Bakom varje kort finns en fråga. 

 

   

Barnen fick sedan arbeta i sina matematik böcker med mönster och geometriska former. 

 


ANNONS
Av Nina Reale - 29 oktober 2014 17:45

Vi började dagen med att ha workshop i musik där vi hade lite repetition från de tidigare musik workshopens men vi gjorde även lite nya aktiviteter. Bland annat fick vi lära oss att spela gitarr och vi gjorde även ett ljud memory där vi skulle para ihop oss två och två. Tillsammans skulle vi i par komma på en rörelse och ett ljud som skulle vara vårt kännetecken. Sen fick två från gruppen gå runt och gissa vilka utav oss andra som var ett par. Det var en jätte rolig lek som jag absolut kan tänka mig att göra med barnen. 

Vi fick även under workshopen lära oss att spela gitarr och vi fick lära oss några enkla ackord. Det var jätte roligt och jag vill gärna lära mig mer om att spela gitarr. 

 

 

 



    


Sedan under eftermiddagen hade vi seminarium i musik där vi fick sitta i grupper och diskutera. I min grupp diskuterade vi: 

 

  • Om olika musik aktiviteter som emotionella musikalisk kunskap som är att genom musik uppleva olika känslor. Även om Kroppslig musikalisk kunskap som är rörelser och grovmotoriska intryck som barnen upplever genom musik. 
  • Aktiviteter där barnen får måla till olika typer av musik och arbeta med sinnena.
  • Vi diskuterade även om hur pedagogerna kan arbeta med musik i verksamheten på olika sätt, genom att till exempel utveckla musikstunden. Jag berättade att under min tidigare VFU så hade förskolan alltid olika typer av musikstunder.En gång var det en förtrollad musikstund där de använde sig av en trollhatt och ett trollspö. En annan gång använde sig pedagogerna av sångkort i trä som var numrerade. Sedan använde de sig av en jätte stor tärning som barn fick kasta och det numret som tärningen kom på, den sången sjung de. 
  • Vi diskuterade även om hur pedagogerna kan använda musik spontant i vardagssituationer, till exempel som vid matsånger, göra egna instrument av pasta och toarullar och genom att ha musik på i barnen omgivning. 

 

Ferm Thorgersen (2012, s.73) beskriver hur barnen genom musik får möjlighet att vara aktiva, ta för sig, upptäcka och undersöka musiken genom en handling. Det är då viktigt att barnen får tillgång till musik i olika situationer i förskolan.

-----------------------------------

Referenser

 

Ferm Thorgersen, Camilla (2012). Musikdidaktiskt arbete med förskolebarn. I Söderman, Johan & Riddersporre, Bim (red.) (2012). Musikvetenskap för förskolan. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur


Av Nina Reale - 22 oktober 2014 20:15

Idag hade vi seminarie i bild där vi alla i klassen hade läst boken Nu ler Vygotskij och sedan fick vi sitta i grupper och diskutera vad vi hade skrivit om. I min grupp diskuterade vi bland annat: 

 

  • Ansvar som vi har som pedagoger. Att vi vågar utvecklas och hur vi lägger upp vårt arbete där vi lyssnar på barnens ideér, tankar och önskemål. 
  • Vi diskuterade hur rummet och omgivningen påverkar barnens lärande. Vi pratade om hur viktigt det är att det finns olika material och föremål i rummet som väcker känslan av skaparglädje och kreativitet hos barnen. 
  • Vi pratade om bokens viktigaste kapitel och vi var många som hade valt kapitlet Lärare som ett viktigt kapitel. Även kapitlet Ansvar och hållandet. 
  • Vi diskuterade om olika aktiviteter och hur vi som pedagoger planerar och lägger upp aktiviteter. Är det bra att planera för noggrant eller ska det vara mer spontant?

 

Körling (2012) beskriver att när pedagoger gör en för noggrann planering av en aktivitet så finns risken att man utesluter barnens samverkan och åsikter och att pedagogerna förväntar sig ett specifikt resultat.

Detta väckte mitt tankesätt och jag bestämde mig då för att jag vill under min VFU testa att göra två aktiviteter, en där  jag planerar aktiviteten fullt ut och sen en aktivitet som inte är så planerad. Jag vill se hur aktivitetens gång och resultat kan se olika ut. 


Vi diskuterade sedan i gruppen om olika saker som vi ville argumentera mot eller för, eller något vi från boken vi ville lyfta. Vi diskuterade mycket om tiden i verksamheten där många pedagoger ofta påpekar att tiden inte räcker till. Vi diskuterade då vad vi lägger tid på och hur vi kan lägga upp tiden i verksamheten på olika sätt. 

 

--------------------------------------------

Referenser 


Körling, Anne-Marie (2012). Nu ler Vygotskij: eleverna, undervisningen och Lgr 11. 1. uppl. Stockholm: Liber

 

 

Av Nina Reale - 22 oktober 2014 18:00

Till VFU-konferenser var både handledare och studenter inbjudna. Min handledare kunde inte komma så vi bestämde att vi skulle gå igenom det som togs upp på konferenser vid ett annat tillfälle. Under VFU-konferensen fick vi information om vad som förväntas av både handledaren och oss studenter. Efter det hade Mats en föreläsning där han pratade om estetiska lärprocesser och om olika project. Vi fick sedan diskutera lite vad vi stundeter anser att estetiska lärprocesser är. Det jag tar med mig från konferensen är att våga tänka utvecklande och tänka utanför ramarna vid aktiviteter med barnen. 


 

Bild från Mats föreläsning om Estetiska lärprocesser. 


Av Nina Reale - 21 oktober 2014 19:00

Idag hade vi workshop i textil tillsammans med Karin Olsson som kom ner från Textil museet i Borås. Karin började workshopen med att visa ett bildspel med bilder från textilmuseet och Karin berättade om olika utställningar. Hon berättade även om olika typer av aktiviteter som de gjort tillsammans med barnen. Efter det fick vi titta på bilder på olika insekter och sedan skulle vi skapa en insekt utifrån olika tyger. 

 

Jag, Terese, Veronica och Patrik bestämde oss för att göra en stor larv. Efter lunchen fick vi skapa en egen vävplatta och sedan testa på att väva med olika tyger. Jag valde att börja väva med garn men valde sedan även att testa att väva med en dragkedja och ett tjockare tyg. Det jag tar med mig från workshopen är att skapandet ska vara roligt och man kan göra på många olika sätt. Till exempel vid skapandet av en insekt kan man använda fantasin och skapa precis hur man vill. Från vävningen tar jag med mig att man inte alltid måste göra på det traditionella sättet med garn utan kan testa på olika typer av material, som dragkedjor, spetstyg och annat. 

 

 

 

 

Våran Larv!

 





  

Av Nina Reale - 15 oktober 2014 18:00

Idag var det dags för fältdag 3 och jag började min dag i föreskoleklassen klockan tio i åtta. Vi började dagen med att samlas i det stora rummet. Två av barnen i barngruppen fick visa dagens händelser med hjälp av tecken och bilder. Efter det sjung vi god morgon sången och sedan var det dags för veckans bokstav. Denna veckans bokstav var bokstaven N. Barnen fick tillsammans komma på ord som började eller innehöll bokstaven N medan en av pedagogerna skrev upp barnens olika ord på tavlan. 

 

Innan rasten tittade vi även på en film om bokstavslandet där de presenterade bokstaven N och bokstaven U. Till varje bokstav har även pedagogerna börjat koppla in naturvetenskap, så som olika träd och växter som börjar på veckans bokstav. Så till bokstaven N fick jag och min handledare ta med några av barnen ut i skogen och där vi letade efter en nyponbuske. Sedan sjung jag och de andra pedagogerna sången om nypon tillsammans med barngruppen.

Av Nina Reale - 14 oktober 2014 17:30

Idag var hela klassen uppe på Komidianten där vi skulle ha en hel dag. Vi började med att lyssna på en förskollärare som berättade om hur hennes förskola började arbeta på ett konstbaserat arbetssätt. Pedagogen berättade om hur dem arbetar med olika utställningar och arbetar med att undersöka, upptäcka, prova olika material och tekniker. Pedagogen berättade även hur de arbetar i barngruppen mycket med uppföljande samtal där de återkopplar till tidigare händelser och aktiviteter. Det var väldigt intressant att lyssna på. 

 

Efter det fick vi gå runt i studiegrupperna och titta på utställningen. Efter lunch fick vi sitta i studiegrupperna och besvara olika frågor som handlade om konst i förskolan. Efter det träffades vi alla igen och fick titta på utställningen tillsammans med Mija som arbetar på komidianten.  Tillsammans med Mija diskuterade vi de olika bilderna. Utsällningen som vi tittade på hette Varning för känsliga människor och bestod av mängder olika biler och föremål. 

 

Jag tyckte utställningen var intressant men ändå på något sätt lite skrämmande. Utställningen väckte mycket tankar och känslor. Den upplevdes lite som skrämmande då det fanns bilder på dockor utan huvud och en tv där en flicka slår in sitt huvud i skärmen. Sedan fanns det även ett litet rum som upplevdes som lite spöklikt och mystiskt med stora bildskärmar och rörliga bilder med musik.

Jag tyckte samtidigt att utställningen var intressant då många av bilder väckte idéer till diskussioner. Det fanns en video på olika resväskor som flyter omkring i havet. Denna video diskuterade vi om och den väckte tankar kring  resor, flytt till ny bostad, familjer som flytt från andra länder och om att vara borttappad. 

 

Jag anser att man kan använda utsällningen till att arbeta med barngruppen om olika känslor, prata om familjer som flytt från olika länder, vad händer när man flyttar till en ny bostad och även koppla ihop föreställningens mystiska bit med döden och andar. Vad händer efter döden? Viktigt att pedagogerna arbetar med de tyngre känslorna som sorg, mobbning och utanförskap. 

 

 

Bilder från utställningen. 


Presentation


Hej och välkommen till min didaktiska portfolio! Mitt namn är Nina Reale och jag läser min 6e termin på Förskollärarprogrammet. Här på min blogg får ni följa det som sker under terminens gång. Det är allt från föreläsningar/workshops, VFU till egna tankar

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2
3
4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2014
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Ninas Pedagogiska Ask med Blogkeen
Följ Ninas Pedagogiska Ask med Bloglovin'

Läs bloggen på ett annat språk!


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se