Ninas Pedagogiska Ask

Alla inlägg under oktober 2014

Av Nina Reale - 29 oktober 2014 17:45

Vi började dagen med att ha workshop i musik där vi hade lite repetition från de tidigare musik workshopens men vi gjorde även lite nya aktiviteter. Bland annat fick vi lära oss att spela gitarr och vi gjorde även ett ljud memory där vi skulle para ihop oss två och två. Tillsammans skulle vi i par komma på en rörelse och ett ljud som skulle vara vårt kännetecken. Sen fick två från gruppen gå runt och gissa vilka utav oss andra som var ett par. Det var en jätte rolig lek som jag absolut kan tänka mig att göra med barnen. 

Vi fick även under workshopen lära oss att spela gitarr och vi fick lära oss några enkla ackord. Det var jätte roligt och jag vill gärna lära mig mer om att spela gitarr. 

 

 

     


Sedan under eftermiddagen hade vi seminarium i musik där vi fick sitta i grupper och diskutera. I min grupp diskuterade vi: 

 

 • Om olika musik aktiviteter som emotionella musikalisk kunskap som är att genom musik uppleva olika känslor. Även om Kroppslig musikalisk kunskap som är rörelser och grovmotoriska intryck som barnen upplever genom musik. 
 • Aktiviteter där barnen får måla till olika typer av musik och arbeta med sinnena.
 • Vi diskuterade även om hur pedagogerna kan arbeta med musik i verksamheten på olika sätt, genom att till exempel utveckla musikstunden. Jag berättade att under min tidigare VFU så hade förskolan alltid olika typer av musikstunder.En gång var det en förtrollad musikstund där de använde sig av en trollhatt och ett trollspö. En annan gång använde sig pedagogerna av sångkort i trä som var numrerade. Sedan använde de sig av en jätte stor tärning som barn fick kasta och det numret som tärningen kom på, den sången sjung de. 
 • Vi diskuterade även om hur pedagogerna kan använda musik spontant i vardagssituationer, till exempel som vid matsånger, göra egna instrument av pasta och toarullar och genom att ha musik på i barnen omgivning. 

 

Ferm Thorgersen (2012, s.73) beskriver hur barnen genom musik får möjlighet att vara aktiva, ta för sig, upptäcka och undersöka musiken genom en handling. Det är då viktigt att barnen får tillgång till musik i olika situationer i förskolan.

-----------------------------------

Referenser

 

Ferm Thorgersen, Camilla (2012). Musikdidaktiskt arbete med förskolebarn. I Söderman, Johan & Riddersporre, Bim (red.) (2012). Musikvetenskap för förskolan. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur


ANNONS
Av Nina Reale - 22 oktober 2014 20:15

Idag hade vi seminarie i bild där vi alla i klassen hade läst boken Nu ler Vygotskij och sedan fick vi sitta i grupper och diskutera vad vi hade skrivit om. I min grupp diskuterade vi bland annat: 

 

 • Ansvar som vi har som pedagoger. Att vi vågar utvecklas och hur vi lägger upp vårt arbete där vi lyssnar på barnens ideér, tankar och önskemål. 
 • Vi diskuterade hur rummet och omgivningen påverkar barnens lärande. Vi pratade om hur viktigt det är att det finns olika material och föremål i rummet som väcker känslan av skaparglädje och kreativitet hos barnen. 
 • Vi pratade om bokens viktigaste kapitel och vi var många som hade valt kapitlet Lärare som ett viktigt kapitel. Även kapitlet Ansvar och hållandet. 
 • Vi diskuterade om olika aktiviteter och hur vi som pedagoger planerar och lägger upp aktiviteter. Är det bra att planera för noggrant eller ska det vara mer spontant?

 

Körling (2012) beskriver att när pedagoger gör en för noggrann planering av en aktivitet så finns risken att man utesluter barnens samverkan och åsikter och att pedagogerna förväntar sig ett specifikt resultat.

Detta väckte mitt tankesätt och jag bestämde mig då för att jag vill under min VFU testa att göra två aktiviteter, en där  jag planerar aktiviteten fullt ut och sen en aktivitet som inte är så planerad. Jag vill se hur aktivitetens gång och resultat kan se olika ut. 


Vi diskuterade sedan i gruppen om olika saker som vi ville argumentera mot eller för, eller något vi från boken vi ville lyfta. Vi diskuterade mycket om tiden i verksamheten där många pedagoger ofta påpekar att tiden inte räcker till. Vi diskuterade då vad vi lägger tid på och hur vi kan lägga upp tiden i verksamheten på olika sätt. 

 

--------------------------------------------

Referenser 


Körling, Anne-Marie (2012). Nu ler Vygotskij: eleverna, undervisningen och Lgr 11. 1. uppl. Stockholm: Liber

 

 

ANNONS
Av Nina Reale - 22 oktober 2014 18:00

Till VFU-konferenser var både handledare och studenter inbjudna. Min handledare kunde inte komma så vi bestämde att vi skulle gå igenom det som togs upp på konferenser vid ett annat tillfälle. Under VFU-konferensen fick vi information om vad som förväntas av både handledaren och oss studenter. Efter det hade Mats en föreläsning där han pratade om estetiska lärprocesser och om olika project. Vi fick sedan diskutera lite vad vi stundeter anser att estetiska lärprocesser är. Det jag tar med mig från konferensen är att våga tänka utvecklande och tänka utanför ramarna vid aktiviteter med barnen. 


 

Bild från Mats föreläsning om Estetiska lärprocesser. 


Av Nina Reale - 21 oktober 2014 19:00

Idag hade vi workshop i textil tillsammans med Karin Olsson som kom ner från Textil museet i Borås. Karin började workshopen med att visa ett bildspel med bilder från textilmuseet och Karin berättade om olika utställningar. Hon berättade även om olika typer av aktiviteter som de gjort tillsammans med barnen. Efter det fick vi titta på bilder på olika insekter och sedan skulle vi skapa en insekt utifrån olika tyger. 

 

Jag, Terese, Veronica och Patrik bestämde oss för att göra en stor larv. Efter lunchen fick vi skapa en egen vävplatta och sedan testa på att väva med olika tyger. Jag valde att börja väva med garn men valde sedan även att testa att väva med en dragkedja och ett tjockare tyg. Det jag tar med mig från workshopen är att skapandet ska vara roligt och man kan göra på många olika sätt. Till exempel vid skapandet av en insekt kan man använda fantasin och skapa precis hur man vill. Från vävningen tar jag med mig att man inte alltid måste göra på det traditionella sättet med garn utan kan testa på olika typer av material, som dragkedjor, spetstyg och annat. 

 

 

 

 

Våran Larv!

 

  

Av Nina Reale - 15 oktober 2014 18:00

Idag var det dags för fältdag 3 och jag började min dag i föreskoleklassen klockan tio i åtta. Vi började dagen med att samlas i det stora rummet. Två av barnen i barngruppen fick visa dagens händelser med hjälp av tecken och bilder. Efter det sjung vi god morgon sången och sedan var det dags för veckans bokstav. Denna veckans bokstav var bokstaven N. Barnen fick tillsammans komma på ord som började eller innehöll bokstaven N medan en av pedagogerna skrev upp barnens olika ord på tavlan. 

 

Innan rasten tittade vi även på en film om bokstavslandet där de presenterade bokstaven N och bokstaven U. Till varje bokstav har även pedagogerna börjat koppla in naturvetenskap, så som olika träd och växter som börjar på veckans bokstav. Så till bokstaven N fick jag och min handledare ta med några av barnen ut i skogen och där vi letade efter en nyponbuske. Sedan sjung jag och de andra pedagogerna sången om nypon tillsammans med barngruppen.

Av Nina Reale - 14 oktober 2014 17:30

Idag var hela klassen uppe på Komidianten där vi skulle ha en hel dag. Vi började med att lyssna på en förskollärare som berättade om hur hennes förskola började arbeta på ett konstbaserat arbetssätt. Pedagogen berättade om hur dem arbetar med olika utställningar och arbetar med att undersöka, upptäcka, prova olika material och tekniker. Pedagogen berättade även hur de arbetar i barngruppen mycket med uppföljande samtal där de återkopplar till tidigare händelser och aktiviteter. Det var väldigt intressant att lyssna på. 

 

Efter det fick vi gå runt i studiegrupperna och titta på utställningen. Efter lunch fick vi sitta i studiegrupperna och besvara olika frågor som handlade om konst i förskolan. Efter det träffades vi alla igen och fick titta på utställningen tillsammans med Mija som arbetar på komidianten.  Tillsammans med Mija diskuterade vi de olika bilderna. Utsällningen som vi tittade på hette Varning för känsliga människor och bestod av mängder olika biler och föremål. 

 

Jag tyckte utställningen var intressant men ändå på något sätt lite skrämmande. Utställningen väckte mycket tankar och känslor. Den upplevdes lite som skrämmande då det fanns bilder på dockor utan huvud och en tv där en flicka slår in sitt huvud i skärmen. Sedan fanns det även ett litet rum som upplevdes som lite spöklikt och mystiskt med stora bildskärmar och rörliga bilder med musik.

Jag tyckte samtidigt att utställningen var intressant då många av bilder väckte idéer till diskussioner. Det fanns en video på olika resväskor som flyter omkring i havet. Denna video diskuterade vi om och den väckte tankar kring  resor, flytt till ny bostad, familjer som flytt från andra länder och om att vara borttappad. 

 

Jag anser att man kan använda utsällningen till att arbeta med barngruppen om olika känslor, prata om familjer som flytt från olika länder, vad händer när man flyttar till en ny bostad och även koppla ihop föreställningens mystiska bit med döden och andar. Vad händer efter döden? Viktigt att pedagogerna arbetar med de tyngre känslorna som sorg, mobbning och utanförskap. 

 

 

Bilder från utställningen. 


Av Nina Reale - 13 oktober 2014 18:15

Idag hade vi seminarium i drama då vi började med att sitta i studiegrupperna och diskutera vad vi hade skrivit om. Gunilla Fihn gick runt i grupperna och lyssnade på våra diskussioner. Under seminariet diskutera vi: 

 

 • Vi diskuterade mediterat lärande som ett lärande sätt som berör alla kunskapsområden, även som ett sätt att uppleva och tolka alla runt omkring oss med hjälp av olika material och redskap. 

 

 • Vi diskuterade vad det innebär att kunna något då vi ansåg att när man kan något så känner man sig säker i sin kunskap och jag kan då förklara detta för någon annan som ännu inte har fått en förståelse för detta. 

 

 • Vi diskuterade även om varför vi ska lära oss vissa saker och om hur viktigt de är att lära sig för att på så sätt få en förståelse för omvärlden och all dess kunskap och om hur vi själva kan vara med och påverka. 

 

Einarsson (2013, s.130) beskriver hur lärandet sker om, i , med och genom ett ämne. Där lärandet om ett ämne kan det t.ex vara om olika basgrunder, i ett ämne t.ex genom experiment, med ett ämne t.ex genom rollspel & diskussioner och genom ett ämne där barnen får träna på att få en djupare förståelse och genom att träna på att redovisa inför de andra barnen. 

 

Efter seminariet hade vi workshop då vi skulle i grupper göra olika typer av övningar för att förmedla olika känslor som vi kände när vi läste olika böcker. Min grupp läste boken om den gråtande kungen och de känslor som vi kände att boken berörde var rädsla, tillit, sorg och glädje. Vi valde ut tre aktiviteter som vi ville göra, det var lekar som hette stop och start, heta stolen och gumman knut. Eftersom alla grupper skulle redovisa sina känslor och aktiviteter hann vi bara göra en aktivitet och då valde vi heta stolen. Det var en rolig workshop där vi fick träna på att arbeta med känslorna. 

 

 

--------------------------------

Referenser

 

Einarsson, Anneli (2013) Dramapedagogiken som form för mediterat lärande. I Amhag, Lisbeth, Kupferberg, Feiwl & Leijon, Marie (red.) (2013). Medierat lärande och pedagogisk mångfald. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Av Nina Reale - 10 oktober 2014 19:00

Under eftermiddagen hade vi vårt första seminarium i textil. Vi blev indelade i grupper där vi fick sitta och diskutera vad vi alla hade skrivit om och vi diskuterade våra tankar och idéer. Vi i min grupp diskuterade: 

 

 • Vi diskutterade om tovning som metod, det var något som vi alla tyckte var roligt och kunde tänka oss att testa ute i barngruppen. Vi var alla överens om att man kan få in väldigt mycket olika lärorika ämnen i textilen. Så som matematik, teknik, naturvetenskap och språk. 

 

 • Vi diskuterade även om varför det för det mesta förekommer mer syslöjdsverksamhet i förskolan och inte mer träslöjd. Det är vanligare att barnen får testa på att sy och virka i stället för att få testa på att såga och spika. Kanske beror detta på att man anser att det är större risk för skador vid träslöjd? 

 

 • Vi tyckte alla i gruppen det var roligt att arbeta med textil och det är något som vi alla gärna vill arbeta mer med. 

 

Ett citat som jag fastnade väldigt mycket för ur textilboken var: 

 

     "Slöjd och slöjdundervisning förknippas ofta med skaparglädje och med kreativitet, med traditioner och kulturarv men också med petiga lärare och dammiga miljöer, med lukter och minnen av ovana händer som kämpar med verktyg och material".

(Björklund 2010, s.10). 

 

Jag fastnade för detta citat eftersom det påminner mig om min egna slöjdundervisning som bestod av fritt skapande men med petiga lärare. Citatet får mig att känna att barnen i förskolan inte får tillräckligt med tid till att arbeta med slöjd samtidigt som det får mig att vilja prestera bättre som pedagog och ge barnen mer tid och möjlighet att få arbeta mer med textil. Jag vill visa barnen att inget är fel eller fult och jag vill inte framstå som en petig pedagog. 

 

 

--------------------------------

Referenser


Björkdahl Ordell, Susanne, Eldholm, Gerd & Hagstrand-Velicu, Kerstin (2010).Lär genom textil: en handbok i att använda textil som pedagogiskt redskap för barns lärande. 1. uppl. [Mölnlycke: Susanne Björkdahl Ordell]

 

Presentation


Hej och välkommen till min didaktiska portfolio! Mitt namn är Nina Reale och jag läser min 6e termin på Förskollärarprogrammet. Här på min blogg får ni följa det som sker under terminens gång. Det är allt från föreläsningar/workshops, VFU till egna tankar

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13 14 15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2014 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Ninas Pedagogiska Ask med Blogkeen
Följ Ninas Pedagogiska Ask med Bloglovin'

Läs bloggen på ett annat språk!


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se